top of page

Lista badań dostępnych w POZ w ramach kontraktu NFZ 

Badania hematologiczne
 • morfologia krwi obwodowej z płytkami krwi,

 • morfologia krwi obwodowej z wzorem odsetkowym i płytkami krwi,

 • retykulocyty,

 • odczyn opadania krwinek czerwonych (OB).

Badania biochemiczne i immunochemiczne w surowicy krwi
 • sód,

 • potas,

 • wapń zjonizowany,

 • żelazo,

 • żelazo – całkowita zdolność wiązania (TIBC),

 • stężenie transferyny,

 • stężenie hemoglobiny glikowanej (HbA1c),

 • mocznik,

 • kreatynina,

 • glukoza,

 • test obciążenia glukozą,

 • białko całkowite,

 • proteinogram,

 • albumina,

 • białko C-reaktywne (CRP),

 • kwas moczowy,

 • cholesterol całkowity,

 • cholesterol-HDL,

 • cholesterol-LDL,

 • triglicerydy (TG),

 • bilirubina całkowita,

 • bilirubina bezpośrednia,

 • fosfataza alkaliczna (ALP),

 • aminotransferaza asparaginianowa (AST),

 • aminotransferaza alaninowa (ALT),

 • gammaglutamylotranspeptydaza (GGTP),

 • amylaza,

 • kinaza kreatynowa (CK),

 • fosfataza kwaśna całkowita (ACP),

 • czynnik reumatoidalny (RF),

 • miano antystreptolizyn O (ASO),

 • hormon tyreotropowy (TSH),

 • antygen HBs-AgHBs,

 • VDRL,

 • FT3,

 • FT4,

 • PSA – Antygen swoisty dla stercza całkowity.

 • ferrytyna

 • witamina B12

 • kwas foliowy

 • anty-CCP

 • CRP – szybki test ilościowy (dzieci do ukończenia 6. roku życia)

 • przeciwciała anty-HCV


Badania moczu
 • ogólne badanie moczu z oceną właściwości fizycznych, chemicznych oraz oceną mikroskopową osadu,

 • ilościowe oznaczanie białka,

 • ilościowe oznaczanie glukozy,

 • ilościowe oznaczanie wapnia,

 • ilościowe oznaczanie amylazy.


Badania kału:
 • badanie ogólne,

 • pasożyty,

 • krew utajona - metodą immunochemiczną

 •  antygen H. pylori w kale


Badania układu krzepnięcia:
 • wskaźnik protrombinowy (INR),

 • czas kaolinowo-kefalinowy (APTT),

 • fibrynogen.


Badania mikrobiologiczne:
 • posiew moczu z antybiogramem,

 • posiew wymazu z gardła z antybiogramem,

 • posiew kału w kierunku pałeczek Salmonella i Shigella

 •  Strep-test


Badanie elektrokardiograficzne (EKG) w spoczynku
Badanie ultrasonograficzne (USG):
 • USG tarczycy i przytarczyc,

 • USG ślinianek,

 • USG nerek, moczowodów, pęcherza moczowego,

 • USG brzucha i przestrzeni zaotrzewnowej, w tym wstępnej oceny gruczołu krokowego,

 • USG obwodowych węzłów chłonnych.

 
Badania Holtera ciśnienia krwi
Zdjęcia radiologiczne:
 • zdjęcie klatki piersiowej w projekcji AP i bocznej,

 • zdjęcia kostne – w przypadku kręgosłupa, kończyn i miednicy w projekcji AP i bocznej:

 • zdjęcie czaszki,

 • zdjęcie zatok,

 • zdjęcie przeglądowe jamy brzusznej.


Poza badaniami wymienionymi powyżej, lekarz POZ może kierować pacjentów także na finansowane przez Fundusz badania endoskopowe: gastroskopię i kolonoskopię.
bottom of page