top of page

PROGRAMY PROFILAKTYCZNE w ramach kontraktu z NFZ 

Pogram profilaktyki chorób układu krążenia (CHUK) 

 

Program kierowany jest do osób, które:

 • w tym roku kalendarzowym mają 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65 lat

 • są obciążone czynnikami ryzyka: palenie tytoniu, nadciśnienie tętnicze krwi, zaburzenia gospodarki lipidowej, niska aktywność ruchowa, nadwaga i otyłość, upośledzona tolerancja glukozy, nadmierny stres, nieracjonalne odżywianie się, wiek

 • u których nie została dotychczas rozpoznana choroba układu krążenia, cukrzyca, przewlekła choroba nerek lub rodzinna hipercholesterolemia

 • które w okresie ostatnich 5 lat nie korzystały ze świadczeń udzielanych w ramach programu profilaktyki CHUK także u innych świadczeniodawców

 

Świadczenia w ramach programu udzielane są bez skierowania, przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, do którego pacjent jest zadeklarowany.

 

Lekarz przeprowadza wywiad z pacjentem oraz kieruje go na badania pozwalające określić kategorię ryzyka choroby układu krążenia.

 

Karta badania profilaktycznego obejmuje takie informacje, jak:

 • obciążenia rodzinne (zawał serca, udar mózgu u ojca przed 55 r.ż.; u matki przed 65 r.ż.)

 • palenie papierosów

 • wykonywanie ćwiczeń fizycznych trwających co najmniej 10 minut nieprzerwanie

 • wyniki badania fizykalnego

 • wynik oceny BMI

 • pomiary ciśnienia tętniczego

 • wyniki badań biochemicznych: cholesterol całkowity, cholesterol HDL, cholesterol nie-HDL, cholesterol LDL, trójglicerydy, glukoza na czczo

Na tej podstawie lekarz dokonuje oceny ryzyka chorób układu krążenia oraz wskazuje zalecenia dla pacjenta: edukację lub dalszą diagnostykę i leczenie w poradni specjalistycznej

 

Czynniki ryzyka i podział na kategorie ryzyka chorób układu krążenia

 • płeć męska oraz kobiety po menopauzie

 • mężczyźni > 40 lat, kobiety > 50 lat

 • palenie tytoniu powyżej 1 papierosa dziennie, bierne palenie

 • nadciśnienie tętnicze

 • zaburzenia lipidowe: stężenie cholesterolu całkowitego, triglicerydów

 • choroby współistniejące: rodzinna hipercholesterolemia, przewlekła choroba nerek

 • nieprawidłowa glikemia na czczo

 • cukrzyca

 • nadwaga i otyłość

 • mała aktywność fizyczna (np. spacery, marsze, bieganie, jazda na rowerze, pływanie, aerobik) mniej niż 150 minut tygodniowo aktywności umiarkowanej lub 75 minut aktywności intensywnej, lub równoważnej kombinacji obu

 • inne: wzrost stężenia fibrynogenu, wzrost stężenia kwasu moczowego, nadmierny stres, nieracjonalne odżywianie, obciążenia genetyczne

 

Oddziałując na czynniki ryzyka można uzyskać obniżenie zachorowalności i umieralności z powodu chorób układu krążenia.

 
Program profilaktyki gruźlicy

 

Adresatami Programu jest populacja osób dorosłych zadeklarowanych do pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej w Naszych przychodniach, nie posiadających w dotychczasowym wywiadzie rozpoznanej gruźlicy, w tym w szczególności:
- osoby, które miały bezpośredni kontakt z osobami z już rozpoznaną gruźlicą

lub
- osoby, u których stwierdza się przynajmniej jedną z następujących okoliczności usposabiających: bezrobotny, niepełnosprawny, obciążony długotrwałą chorobą, obciążony problemem alkoholowym i/lub narkomanią, bezdomny.

Program realizowany jest poprzez przeprowadzenie wywiadu w kierunku gruźlicy przez pielęgniarkę POZ, edukację zdrowotną, a w przypadku pacjentów z grupy najwyższego ryzyka zachorowania pielęgniarka przekazuje lekarzowi POZ, do którego zadeklarowany jest pacjent pisemną informację o wynikach ankiety oraz wskazuje pacjentowi tryb dalszego postępowania.

bottom of page