top of page
  • nzozbm

KARMIENIE PIERSIĄ - co warto wiedzieć?


Karmienie piersią to najlepszy sposób żywienia dziecka w jego początkowych etapach rozwoju. Niesie ono liczne korzyści zarówno dla zdrowia dziecka, jak i matki. Karmienie piersią przez okres powyżej 12 miesięcy zmniejsza ryzyko zachorowania na raka piersi i raka jajnika o 28%, a z każdym kolejnym rokiem o około 4,3%.

 

KARMIENIE PIERSIĄ A RAK PIERSI


Karmienie piersią zmniejsza ryzyko rozwoju choroby nowotworowej u matki. Rak piersi jest nowotworem złośliwym gruczołu sutkowego. Rozwija się w piersiach, ale może również rozprzestrzeniać się w postaci przerzutów do węzłów chłonnych i narządów wewnętrznych. Zgodnie z danymi Krajowego Rejestru Nowotworów, większość zachorowań na raka piersi (tj. 80%) dotyka kobiet powyżej 50 roku życia. W ciągu ostatnich 30 lat, liczba zachorowań wśród młodszych kobiet, wzrosła niemal dwukrotnie.


Korzystny wpływ karmienia piersią na zmniejszenie zachorowalności na raka piersi udowodniono naukowo, gdy porównywano grupy kobiet karmiących z takimi, które nigdy nie karmiły. Odpowiada za to m.in. mniejsza liczba cykli miesięcznych, a tym samymniższy poziom estrogenów, które mogą zwiększać ryzyko raka. Pozytywnym czynnikiem jest też szybsze dojrzewanie komórek nabłonka piersi w czasie laktacji, które zmniejsza szansę na ich przemianę w komórki raka.


Światowa Organizacja Zdrowia zaleca wyłączne karmienie piersią przez okres pierwszych 6 miesięcy życia dziecka oraz kontynuację karmienia piersią do ukończenia drugiego roku życia i dłużej przy jednoczesnym podawaniu żywności uzupełniającej. Każde pięć miesięcy karmienia piersią obniża ryzyko zachorowania na raka piersi o 2 proc. Kobiety karmiące piersią rzadziej chorują na premenopauzalnego i postmenopauzalnego raka piersi. Przyczyn takiego stanu rzeczy upatruje się w tym, iż karmienie piersią opóźnia rozpoczęcie menstruacji po porodzie, a więc skraca czas ekspozycji na hormony z grupy estrogenów, powiązane z występowaniem raka piersi. Ponadto istnieją przypuszczenia, że laktacja umożliwia wyzbycie się przez kobietę komórek z uszkodzonym DNA, które mogłyby dać początek chorobie nowotworowej.

 

KARMIENIE PIERSIĄ A RYZYKO RAKA JAJNIKA


Udowodniono, że karmienie piersią wpływa na obniżenie ryzyka rozwoju raka jajnika u matki. Regularna owulacja jest w pewnym sensie przyczyną powtarzających się urazów jajnika, które mogą zwiększać ryzyko rozwoju nowotworu. W czasie karmienia

piersią owulacja jest wstrzymana nawet na wiele miesięcy i właśnie to może „chronić”

jajniki przed rakiem.

 

KARMIENIE PIERSIĄ A RYZYKO RAKA TRZONU MACICY


Rak trzonu macicy, drugi co do częstości nowotwór kobiecy, występuje głównie u starszych kobiet (po okresie menopauzy). Można mu zapobiegać na wiele sposobów, min.: utrzymując prawidłową masę ciała, prowadząc aktywny tryb życia, karmiąc dziecko piersią. Efekt ochronny karmienia piersią jest tym większy, im dłużej karmi się dziecko. Każdy miesiąc karmienia piersią powoduje zmniejszenie ryzyka zachorowania o 2%. U kobiet, które karmiły piersią 12 miesięcy i dłużej, ryzyko zachorowania jest o 33% (o 1/3) mniejsze niż u kobiet, które karmiły dziecko krócej lub w ogóle nie karmiły.

 

KARMIENIE PIERSIĄ – ZALETY DLA MATKI W INNYCH SCHORZENIACH


Karmienie piersią zmniejsza ryzyko pojawienia się nadciśnienia tętniczego, obniża ryzyko rozwoju cukrzycy, pozytywnie wpływa na obniżenie liczby zachorowań na choroby układu krążenia, redukuje złamania stawu biodrowego po ukończeniu 50 roku życia, zmniejsza zachorowania na raka piersi, raka jajnika oraz raka błony śluzowej macicy, skutkuje dla matki szybszą utratą zbędnych kilogramów nabytych w okresie ciąży oraz sprzyja obniżeniu depresyjności u kobiet karmiących piersią.

 

KARMIENIE PIERSIĄ – ZALETY DLA DZIECKA


Karmienie mlekiem matki obniża ryzyko zachorowania dziecka na następujące typy nowotworów: chłoniaka nieziarnicznego, ziarnicę złośliwą, białaczkę limfatyczną i szpikową, raka piersi w okresie przed menopauzą, zapobiega pojawieniu się nadwagi oraz otyłości, które sprzyjają rozwojowi chorób nowotworowych.

 

KARMIENIE PIERSIĄ - GDZIE SZUKAĆ INFORMACJI I POMOCY


Karmienie piersią to nie tylko redukcja ryzyka nowotworów czy korzyści zdrowotne dla matki oraz dziecka. Powyższe aspekty medyczne są bardzo ważne, natomiast większość kobiet zaczynających swoją przygodę z karmieniem, tych które w niej trwają, bądź tych które z różnych względów chcą ją zakończyć, często poszukują informacji i odpowiedzi na liczne pytania. Zależy nam, by nasi Pacjenci mieli dostęp do rzetelnej wiedzy, dlatego polecamy:

  • kontakt z naszą położną Anną Stolarek - Edukatorem ds laktacji

  • kontakt z Certyfikowanym Doradcą Laktacyjnym (CDL), który w profesjonalny sposób udzieli całościowej pomocy w temacie karmienia piersią. Lista aktywnych doradców dostępna jest na stronie https://cnol.kobiety.med.pl/pl/doradcy-cdl/lista-doradcow/

  • Hafija.pl - to jedyne takie miejsce w polskim internecie. Największe kompendium wiedzy o karmieniu piersią oraz rodzicielstwie.

 

Źródło:Ostatnie posty

Zobacz wszystkie
bottom of page