top of page
Otrzymałem od lekarza POZ numer zlecenia na wymaz...

Pamiętaj, że badanie należy wykonać jak najszybciej od uzyskania zlecenia. 

Od dnia następującego po dniu zlecenia testu przez lekarza POZ podlegasz 10 dniowej kwarantannie

(masz jednak prawo opuścić miejsce jej odbywania na czas pobrania wymazu oraz dojazdu do punktu mobilnego i z powrotem do domu LUB celem odbycia wizyty lekarskiej).

Jeżeli wynik testu będzie negatywny, zostaniesz automatycznie zwolniony z kwarantanny.

Na pobranie wymazu obowiązuje REJESTRACJA TELEFONICZNA !

Przygotuj otrzymany od lekarza POZ numer zlecenia na wymaz i skontaktuj się z interesującym Cię punktem pobrania - listę punktów wraz z telefonami kontaktowymi w województwie zachodniopomorskim znajdziesz na stronie www: 

KLIK

Na badanie należy zabrać ze sobą dowód osobisty, bądź inny dokument ze zdjęciem i nr PESEL.

W razie braku nr PESEL, lekarz wpisuje na zleceniu np. serię i nr paszportu.

 

O ile to możliwe, do punktu pobrań należy przyjechać własnym samochodem. Na miejscu należy pozostać w samochodzie i stosować się do zaleceń. 

Jeżeli nie jesteś w stanie przyjechać własnym transportem - poinformuj o tym lekarza POZ, zleci w systemie, aby przyjechała do ciebie karetka wymazowa. 

Pamiętaj, że osobom podejrzanym lub potwierdzonym COVID-19 zabronione jest poruszanie się środkami komunikacji publicznej!

3619.jpg
Kiedy i jak otrzymam wynik?

Aktualnie na wynik oczekuje się ok. 24-48h. Do czasu uzyskania wyniku Państwo pozostają na izolacji domowej - tzn. nie powinno się opuszczać domu, poza udaniem się na wymaz lub wizytę lekarską. Wykupienie leków, zakupy spożywcze, itd powinny być wykonane z pomocą innych osób.

Nie ma możliwości osobistego odbioru wyników. 

Informacja o dodatnim wyniku badania zostanie zamieszczona przez laboratorium w systemie EWP, dostępnym dla zaangażowanych podmiotów, w tym Policji, służb sanitarnych.

Wynik badania będzie również dostępny dla Twojego lekarza POZ w aplikacji gabinet.gov.pl oraz dla Ciebie na Internetowym Koncie Pacjenta - instrukcję założenia i więcej informacji znajdziesz tu:

KLIK

Lekarz POZ poinformuje Cię o wyniku badania. W przypadku braku kontaktu telefonicznego ze strony lekarza POZ, skontaktuj się z przychodnią, w której zlecono Ci badanie.

Od 5.11.2020r. prywatne laboratoria mają obowiązek wprowadzania do systemu teleinformatycznego informacji o pozytywnych wynikach komercyjnych testów diagnostycznych na COVID-19.

Mam wynik POZYTYWNY - co teraz?

W momencie uzyskania pozytywnego wyniku testu, kwarantanna automatycznie zmienia się na izolację, która w przypadku pacjenta bez objawów i skąpoobjawowych trwa 10 dni - naliczana od dnia pozytywnego wyniku wymazu.

Okres trwania izolacji możesz też sprawdzić na swoim Internetowym Koncie Pacjenta.

Po 10 dniach, jeżeli nie masz objawów, zostajesz automatycznie zwolniony z  izolacji domowej. Jeśli objawy utrzymują się - poinformuj lekarza. Lekarz podejmie decyzję o dalszym postępowaniu wobec Ciebie.

 

Po 7 dniu izolacji, ale nie później niż w jej 10 dniu, skontaktuje się z Tobą Twój lekarz rodzinny, aby sprawdzić Twój stan zdrowia i w przypadku utrzymujących się objawów wydłużyć okres izolacji. Czekaj również na kontakt z inspekcji sanitarnej, która przeprowadzi z Tobą wywiad epidemiologiczny w celu ustalenia osób, które mogły ulec zakażeniu w wyniku kontaktu z Tobą.

W związku z niewydolnością systemu kontakt ze strony sanepidu może być znacznie opóźniony, stąd istnieje możliwość zgłoszenia kwarantanny za pomocą formularza na stronie www, do czego zachęcamy:

KLIK

 

W razie narastania lub nagłej duszności, wysokiej temperatury trudnej do zbicia, lub pojawienia się innych niepokojących objawów (uporczywe wymioty, biegunki, drętwienia, obrzęki podudzi) - niezwłocznie skontaktuj się ze swoim lekarzem rodzinnym, udaj się na oddział zakaźny szpitala lub wezwij karetkę dzwoniąc na nr 112.

 

Jeżeli jesteś poddany izolacji domowej, nie musisz uzyskiwać eZLA. ZUS posiada dostęp do danych w systemie EWP i udostępni je Twojemu pracodawcy, na tej podstawie zostanie Ci wypłacone należne świadczenie.

Więcej informacji nt świadczeń dla osób objętych kwarantanną poniżej.

Sprawdź, jak możesz o siebie zadbać i na co zwracać uwagę, by zmniejszyć możliwość wystąpienia ciężkiego przebiegu Covid-19
KLIK
A co z domownikami czy osobami z bliskiego kontaktu z osobą COVID-dodatnią?
EmDu8DHX0AASA0q.jpeg

Na osoby, z którymi miałeś kontakt może zostać nałożona 7-dniowa kwarantanna, jeżeli charakter tego kontaktu niósł ryzyko przeniesienia zakażenia (tzw. bliski kontakt). Pozostałe osoby z kontaktu zostaną objęte nadzorem epidemiologicznym.

Z obowiązku odbycia kwarantanny zwolnione będą osoby zaszczepione przeciw COVID-19

tzn. osoby, które otrzymały pełny cykl szczepień złożony z 2 dawek

(osoby, które przyjęły dopiero pierwszą z dawek znajdują się w trakcie szczepienia i nie są osobami zaszczepionymi w rozumieniu rozporządzenia Rady Ministrów)

oraz osoby, które były poddane izolacji w warunkach domowych, izolacji albo hospitalizacji z powodu zakażenia wirusem SARS-CoV-2.

Jeśli osoby poddane kwarantannie są zatrudnione, powinny złożyć pracodawcy oświadczenie, że przebywają w kwarantannie co usprawiedliwi ich nieobecność w pracy i pozwoli ustalić zasady wykonywania telepracy lub gdy jest to niemożliwe będzie podstawą do wypłacenia zasiłku chorobowego. W przypadku wątpliwości ze strony pracodawcy może on zweryfikować informację o kwarantannie w powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej.

PAMIĘTAJ! Datę końca kwarantanny dla domownika wylicza się w następujący sposób:

 

ostatni dzień izolacji osoby COVID dodatniej

+

7 dni

(margines nałożony przez sanepid na ewentualne pojawienie się objawów zakażenia koronawirusem)

Osoba, z którą mieszkam jest na obowiązkowej kwarantannie. Czy ja również muszę iść na kwarantannę?

Nie, jeśli nie miałeś bezpośredniego kontaktu z osobą zakażoną koronawirusem. Zgodnie z obowiązującym prawem osoby współzamieszkujące z osobą na kwarantannie nie podlegają już kwarantannie,  np.:
- członkowie rodziny zamieszkujące z osobą, która została kwarantannowana ze względu na styczność w pracy z osobą zakażoną/chorą,
- rodzice zamieszkujący z dzieckiem poddanym kwarantannie, ze względu na wystąpienie wirusa w szkole.

Czy po zakończeniu izolacji muszę wykonać kolejny test?

Jeśli lekarz POZ nie zdecyduje inaczej, w przypadku braku objawów izolacja zostaje zakończona po 10 dniach od daty pierwszego dodatniego wyniku testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 bez konieczności wykonywania kolejnego testu.

Jak usprawiedliwię nieobecność w pracy i czy otrzymam wynagrodzenie za czas kwarantanny, gdy współdomownik przebywa w izolacji?

Informacje o kwarantannie lub izolacji są niezbędne do wypłaty zasiłków chorobowych i opiekuńczych. Osoby skierowane przez jednostkę Państwowej Inspekcji Sanitarnej na kwarantannę mają prawo do świadczeń chorobowych – wynagrodzenia za czas choroby, które finansuje pracodawca, albo zasiłku chorobowego. Dotyczy to osób objętych ubezpieczeniem chorobowym, np. w związku z zatrudnieniem na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia czy prowadzeniem działalności gospodarczej. Świadczenia przysługują także ubezpieczonym, którzy zostali poddani izolacji, w tym izolacji w warunkach domowych.

Wszystkie niezbędne informacje nt świadczeń dostępne są na stronie www ZUS:

KLIK

EmEVpPnWMAAi-fp.jpeg
Kim jest "ozdrowieniec"?
Czy ozdrowieniec, który ponownie zachoruje (pozytywny wynik testu) podlega izolacji?
123901196_1488151188048581_5253497247898

Od dnia pozytywnego wyniku testu „ozdrowieniec” jest na izolacji i dotyczą go te same zasady, które obowiązywały podczas pierwszej izolacji.

Jeżeli masz jeszcze jakieś pytania bądź wątpliwości - zajrzyj na te strony www
KLIK
bottom of page