top of page

Molecular hydrogen – jest wyjątkową cząsteczką wpływającą korzystnie na nasze zdrowie - okazuje się być najsilniejszym oksydantem_cc781905- 5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_as discovered so far! Molecular hydrogen (H2) is a molecule consisting of two hydrogen atoms bonded to each other and a_cc781905-5cde-3194-bb3b-136bad5cf58 bonded to one oxygen atom form the water molecule H2O. Hydrogen atoms are the basic components not only of water, but also of many other organic molecules, such as carbohydrates, proteins, fats and DNA. Although_cc781905- 5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_H2 seems to be a simple molecule, provides a number of health benefits that have been repeatedly proven core over the last 10 years. Currently, over 600 studies indicate the beneficial effect of H2 in the treatment of many diseases. Wodór molekularny pozytywnie wpływa na zdrowie poprzez wspomaganie antyoksydacyjnego systemu obronnego i bezpośrednie neutralizowanie szkodliwych wolnych rodników, które powstają w organizmie as a result of exposure to stress, smoking, processed food, alcohol, smog, viruses, radiation our surroundings. 

Cząsteczka wodoru jest tak mała, że może przeniknąć błonę żołądka, by od razu działać wewnątrz komórek, a jej postać gazowa umożliwia przenikanie przez komórki_cc781905-5cde -3194-bb3b-136bad5cf58d_(fast diffusion) and acts as as an antioxidant by overcoming barriers that usually prevent other antioxidants from moving freely around the body, such as vitamin C.  Wodór cząsteczkowy ze względu na swoją budowę działa również w sposób selektywny i atakuje tylko rodniki hydroksylowe, co okazuje się być kluczową_cc781905-5cde-3194- bb3b-136bad5cf58d_benefit because eliminates only harmful free radicals. K ażda molekuła H2 może przekształcić dwa rodniki hydroksylowe w wodę, jednocześnie nawadniając komórki, dlatego_cc781905-5cde-3194-bb3b -136bad5cf58d_even at high concentrations, hydrogen has zero toxicity, and any excess H2_cc781905-5cde-5194-bb3b-158 is easily eliminated by the body.

bottom of page